Naziv organizacije /

Žmergo

Tip organizacije civilnog društva / Udruga
Ciljevi djelovanja / očuvanje okoliša, zaštita prirodne i kulturne baštine te promocija održivog razvoja
Područje djelovanja / Zaštita okoliša & prirode / Demokratska & politička kultura / Kultura & umjetnost / Ljudska prava / Međunarodna suradnja / Obrazovanje, znanost & istraživanje / Održivi razvoj / Zaštita zdravlja
Datum osnivanja / 22/04/1994
Adresa / Sjedište / Grad / Viktora Cara Emina 3, Opatija
Volonterstvo u našoj udruzi je / Glavna stvar
Broj članova / 13
Organizacija traži / Volontere / Partnere
Organizacija ima / Opremu / Znanje u pisanju i/ili provedbi EU projekata / Znanje u administrativno-financijskom poslovanju / Iskustvo u koordinaciji volontera / Moć

Znate li što je Žmergo?

Žmergo je stari naziv za gnjurca

ŽMERGOVIH 20 GODINA
Želja lokalnih opatijskih aktivista za očuvanjem ljepota svojega kraja i kvalitete življenja, potaknula je osnivanje organizacije civilnog društva – Žmergo, davne 1994. godine. Djelujući na području očuvanja okoliša, zaštite prirodne i kulturne baštine te promicanju principa održivog razvoja, Žmergo svojim djelatnostima i danas doprinosi pozitivnim promjenama na lokalnom, regionalnom, nacionalnom i europskom nivou.

Žmergovih 7 valova pozitivnih promjena:

idejni začetnik proglašavanja Učke parkom prirode
edukator djece i mladih od 1998. godine koristeći vlastiti priručnik Zeleni sat u školi, a kroz radionice je prošlo preko 8.000 sudionika
član Mreže Zelenih telefona Hrvatske od 1998. godine
dobitnik 1. nagrade na natječaju The Austrian Society for Environment and Technology (ÖGUT) iz Beča za priručnik Smanjimo organski otpad – kompostirajmo 2002. godine
nositelj najveće volonterske – ekološke akcije u Hrvatskoj Zelena čistka, koja je dijelom svjetskog pokreta Let’s do it! World od 2012. godine, te dobitnik dm Green city nagrade za najbolju eko kampanju, Zelenu čistku 2013. godine
promotor ekološke poljoprivrede, organizator ekoloških sajmova i inicijator pokretanja prve lokalne Grupe solidarne razmjene
prva udruga u Primorsko-goranskoj županiji certificirana za slanje, primanje i koordinaciju volontera u sklopu programa Europske volonterske službe od 2013. godine

ŽMERGO UTJEČE NA DONOŠENJE POLITIKA // ČLANSTVO U MREŽAMA

Od samih začetaka, predstavnici Žmerga utječu na donošenje odluka, kreiranje strateških dokumenata i politika i to članstvom u:

– Mreži zelenih telefona Hrvatske (od 1998. nadležni smo za Primorsko-goransku županiju)
– radnoj skupini za izradu Županijske razvojne strategije 2015.-2020.
– radnoj skupini za izradu Strategije razvoja grada Opatije
– lokalnoj akcijskoj grupi Terra Liburna
– Zelenom forumu, a kroz koji sudjelujemo i u radnoj skupini EMAS – Sustav za ekološko upravljanje i neovisno ocjenjivanje
– Globalnom pokretu Let’s do it! i regionalnom Let’s do it Mediterranean

ŽMERGOVI PROGRAMI – Što mi to sve radimo?

1. Održivi razvoj: A. Žmergov ekološki centar

B. Žmergov ekološki sajam

2. Zaštita prirode i očuvanje okoliša: A. Zeleni sat u školi

B. Zeleni telefon

C. Zelena čistka

D. Plava čistka

3. Zaštita i promocija kulturne baštine:

A. Revitalizacija zavičajne kulturne baštine

B. Promocija kulturne specifičnosti, zavičajne povijesti i arheologije kroz edukaciju i produkciju edukativno-informativnih materijala

Udruga Žmergo obožavatelj je volonterstva!
Osim toga što promoviramo, potičemo i zagovaramo volontiranje i razmjenu znanja kako u zemlji tako i u inozemstvu, uvijek rado prihvaćamo nove volontere.
Tijekom godine organiziramo niz aktivnosti s ciljem predstavljanja i promoviranja vrijednosti i koristi volontiranja, kao i mogućnosti volontiranja u lokalnoj zajednici te u drugim zemljama Europske unije. Namjera nam je potaknuti mlade na volontiranje u lokalnoj zajednici, upoznati ih s volonterima, udrugama, kao i mogućnostima volontiranja u lokalnoj zajednici i u Europi, te s EVS – Europskom volonterskom službom.
Osim volontiranjem, mlade osnažujemo omogućavanjem njihova sudjelovanja na razmjenama mladih i treninzima u okviru programa ERASMUS+ kako bi razvili najrazličitije kompetencije koje su im potrebne u privatnom i u poslovnom životu.

Foto/Video galerija
Organiziramo
O ovoj organizaciji se priča da je opasno aktivna.