Naziv organizacije /

Udruga studenata kroatistike

Tip organizacije civilnog društva / Udruga
Ciljevi djelovanja / Pomoć studentima u ostvarivanju njihova napredovanja u istraživanju, proučavanju i bilo kakvu drugom sudjelovanju unutar domene kroatistike i to u obliku posredovanja u komunikaciji između studenata i upravnih tijela sveučilišnih i drugih institucija, posebno srodnih studiju kroatistike; Širenje interesa za kroatistiku među mladima, njihovo okupljanje u okviru Udruge ili pri školama i drugdje; Ostvarivanje suradnje s Odsjekom za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Rijeci, s Filozofskim fakultetom u Rijeci, suradnje s Fakultetskim vijećem, Studentskim zborom Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci te Studentskim zborom Sveučilišta u Rijeci; Sudjelovanje u organiziranju simpozija, edukacija, predavanja, radionica, književnih večeri i terenskih nastava namijenjenih studentima i djelatnicima Odsjeka za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Rijeci, ali i široj studentskoj i općoj populaciji; Organiziranje posjete stručnih suradnika; Organiziranje stručne izleta i putovanja vezanih uz struku; Uspostava referentne baze podataka i literature za članove Udruge; Kontaktiranje izdavača i publikacija poput periodičkih časopisa ili biltena za potrebe studenata, odnosno za objavljivanje njihovih radova; Organiziranje tribina, skupova, seminara/predavanja, susreta i sl.; Organiziranje prigodnih kulturno umjetničkih programa; Sustavni rad na učlanjivanju u Udrugu; Davanje priloga obilježavanju značajnih povijesnih, kulturnih te ostalih vrsta događaja i obljetnica na širem području djelovanja Udruge; Surađivanje s organizacijama koje promiču interese i dostojanstvo kroatistike kao znanosti i s udrugama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu na principu ravnopravnosti i punog poštovanja međusobnih razlika i posebnosti; Surađivanje s knjižnicama na području Republike Hrvatske; Surađivanje s drugim privrednim, prosvjetnim i društvenim organizacijama i ustanovama radi stvaranja uvjeta za širi zamah ostvarenja svojih ciljeva; Bavljenje ostalim djelatnostima potrebnim za ostvarivanje ciljeva Udruge.
Područje djelovanja / Obrazovanje, znanost & istraživanje
Datum osnivanja / listopad, 2012.
Adresa / Sjedište / Grad / Sveučilišna avenija 4, Rijeka
Volonterstvo u našoj udruzi je / Bitno, ali ne i ključno
Broj članova / 30
Organizacija traži / Volontere / Nove članove / Vidljivost
Organizacija ima / Prostor / Opremu

Inicijativa studenata kroatistike za osnivanjem studentske udruge započela je u listopadu 2012. godine. Potom je organizirana osnivačka skupština na kojoj je izabrano vodstvo Udruge, popisani su članovi te prihvaćen Statut udruge. Udruga studenata kroatistike „Idiom“, skraćeno USK „Idiom“, nastala je u sklopu Odsjeka za kroatistiku na Filozofskome fakultetu u Rijeci. S obzirom na ciljeve Udruge, do sada smo osmislili i realizirali mnoge projekte.

Prvi projekt Udruge bio je “Opismeni me prije Nove godine / nove godine / Nove godine!” u čijoj su organizaciji sudjelovali studenti Udruge u suradnji s profesorima s Odsjeka za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci. U projektu mogu sudjelovati studenti i srednjoškolci koji žele utvrditi/poboljšati svoje znanje iz pravopisa, ali i naučiti nešto novo. Projekt se pokazao uspješnim te se održava već tri godine zaredom.

Organizirane su i dvije međunarodne studentske konferencije: “Jezik u (ne)književnim djelima” (2014.) i “Pogledi na književne i jezične teme” (2015.) koje su se pokazale doista korisnima i koje su privukle veliku pažnju studenata. Na obje je konferencije sudjelovao velik broj studenata iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Poljske, Rusije i Srbije. Na taj se način stvara suradnja između studenata različitih Sveučilišta, ali i pospješuje razmjena rezultata istraživanja studenata iz područja jezika i književnosti.

Udruga studenata kroatistike “Idiom” pokrenula je i časopis “ŠtoRIje” koji je do sada doživio dva izdanja, dva broja. Časopis je organiziran tako da studenti mogu poslati svoje radove iz 6 različitih područja: Jezik, Književnost, Autorski radovi – poezija, Autorski radovi – proza i Ostalo. Svake se godine objavljuje natječaj na koji pristižu brojni radovi koje Uredništvo pregledava i odlučuje koji će radovi otići u tisak.

Osim navedenih projekata, studenti iz Udruge organiziraju književne večeri na kojima se mogu čuti stihovi poznatih hrvatskih književnika, organizira se radionica glagoljice, a Udruga surađuje s osnovnim i srednjim školama u Rijeci. Unutar Udruge postoje studenti lektori koji lektoriraju radove za studentske časopise, zbornike i sl. svoje, ali i ostalih Udruga Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Već drugu godinu surađujemo sa švicarskim časopisom Hrvatskog kulturnog kluba “Libra”.

Aktivnost je Udruge neupitna, stoga posjetite web stranicu Udruge i pogledajte što smo sve do sada ostvarili.

Foto/Video galerija
Organiziramo
O ovoj organizaciji se priča da je opasno aktivna.