Naziv organizacije /

Udruga Regionalni info centar za mlade Rijeka – UMKI

Tip organizacije civilnog društva / Udruga
Ciljevi djelovanja / Otvarati nove mogućnosti za mlade sukladno njihovim potrebama i smjernicama EU i Republike Hrvatske, osvješćivanje i osnaživanje mladih za preuzimanje aktivne uloge u pozitivnim društvenim promjenama, definiranje javnih politika, promoviranje i implementiranje dobre prakse rada s mladima, kao i svih oblika edukacije i cjeloživotnog učenja, jednakosti i tolerancije među mladima bez obzira na spol, dob, rasu, nacionalnost i vjeroispovjest, te promoviranje i djelovanje po načelima društvenog poduzetništva.
Područje djelovanja / Socijalna djelatnost / Demokratska & politička kultura / Kultura & umjetnost / Ljudska prava / Međunarodna suradnja / Obrazovanje, znanost & istraživanje / Održivi razvoj / Sport / Zaštita i spašavanje / Zaštita okoliša & prirode / Zaštita zdravlja
Datum osnivanja / 13/11/1998
Adresa / Sjedište / Grad / Kružna 8/I, Rijeka
Volonterstvo u našoj udruzi je / Bitno, ali ne i ključno
Broj članova / 26
Organizacija traži / Volontere / Stručne suradnike / Partnere / Bogate donatore
Organizacija ima / Prostor / Opremu / Znanje u pisanju i/ili provedbi EU projekata / Znanje u administrativno-financijskom poslovanju

Udruga kontinuirano i sistemski prati i elaborira ukupnost stanja života populacije mladih, pokreće inicijative i predlaže projekte i mjere za poboljšavanje uvjeta za razvoj mladih i njihovih potencijala. Kreirani programi i projekti koji se provode gotovo u potpunosti ostvaruju ciljeve navedenih područja usmjerenih ka cjelovitom razvoju mladih u lokalnoj zajednici sukladno područjima prema novom Nacionalnom programu za mlade 2014.-2017. i to u svih navedenih 7 područja:

× Obrazovanje, profesionalno osposobljavanje i usavršavanje u kontekstu cjeloživotnog učenja
× Zapošljavanje i poduzetništvo,
× Socijalna zaštita i uključivanje,
× Zdravlje i zdravstvena zaštita,
× Aktivno sudjelovanje mladih u društvu,
× Kultura i mladi,
× Mladi u europskom i globalnom okruženju

U tom cilju udruga vrši povezivanje lokalne vlasti, institucija, gospodarstva i građanstva, javno zagovaranje poboljšanja i realiziranja politike za mlade, na svim nivoima usklađujući aktualnu politiku prema mladima u Europi i svijetu.

Foto/Video galerija
Organiziramo
Ova organizacija emitira sjaj u tami.