Naziv organizacije /

Udruga Filmaktiv

Tip organizacije civilnog društva / Udruga
Ciljevi djelovanja / Udruga za filmsku edukaciju, produkciju i promociju filmske umjetnosti
Područje djelovanja / Kultura & umjetnost / Demokratska & politička kultura / Ljudska prava / Edukacija, produkcija i promocija audiovizualne umjetnosti
Datum osnivanja / 6.5.2004.
Adresa / Sjedište / Grad / Korzo 28, Rijeka
Volonterstvo u našoj udruzi je / Bitno, ali ne i ključno
Broj članova / 16
Organizacija traži / Stručne suradnike / Partnere / Bogate donatore / Vidljivost
Organizacija ima / Prostor / Opremu / Znanje u pisanju i/ili provedbi EU projekata / Znanje u administrativno-financijskom poslovanju / Moć

Filmaktiv je neprofitna organizacija koju čine kreativni i dinamični pojedinci okupljeni s ciljem razvoja nezavisne kulture i poticanja društvene promjene kroz neformalnu edukaciju, produkciju i promociju audiovizualne umjetnosti te suradnju s drugim organizacijama i zainteresiranim građanima, a poštujući ljudska prava i slobodu izražavanja. Snažno orijentiran prema društveno angažiranom filmu, Filmaktiv od 2001. godine (registriran 2004. kao udruga građana) realizira brojne radionice dokumentarnog filma u Rijeci i Hrvatskoj, organizira ili sudjeluje u organizaciji filmskih festivala i revija (Festival filmova o ljudskim pravima, Revija afričkog filma, Revija talijanskog filma, Liburnia Film Festival) i razgovora o filmu, te producira dokumentarne, eksperimentalne i animirane filmove.
Kroz radionice dokumentarnog filma Filmaktiv je educirao nekoliko desetaka osoba koje su nastavile rad u polju kao snimatelji, montažeri i redatelji) i svoju edukaciju, primjerice na Sveučilištu u Edinburghu i Sveučilištu u Tallinu.
Filmaktiv je dio Saveza udruga Molekula u sklopu kojeg djeluje i zajednički vodi istoimeni prostor. Od 2006. Filmaktiv je član Saveza udruga Klubtura u okviru kojeg provodi svoje aktivnosti u partnerstvu s drugim srodnim organizacijama.

Foto/Video galerija
Organiziramo
Ovu organizaciju najviše zanima odnos slike i zvuka.