Naziv organizacije /

Udruga A.na.nas.

Tip organizacije civilnog društva / Udruga
Ciljevi djelovanja / Organizacija kulturnih manifestacija, likovnih radionica, provođenje izložbene djelatnosti, umrežavanje s drugim organizacijama sličnih interesa.
Područje djelovanja / Kultura & umjetnost
Datum osnivanja / 23/05/2008
Adresa / Sjedište / Grad / Vrh Martinšćice 63, Kostrena
Volonterstvo u našoj udruzi je / Bitno, ali ne i ključno
Broj članova / 10
Organizacija traži / Stručne suradnike / Partnere / Bogate donatore
Organizacija ima / Prostor / Opremu

Udruga A.na.nas. je osnovana 2008. godine s namjerom promocije i produkcije kulturnih evenata na području grada Rijeka i bliže okolice. Udruga se do sada opredijelila na organizaciju likovnih radionica i kulturnih manifestacija. Radionice mozaika za učenike osnovnih škola i osoba s posebnim potrebama obilježile su sam početak djelovanja udruge s čijom provedbom nastavlja i dalje. Radionice su se provodile u suradnji s OŠ „Nikola Tesla“ iz Rijeka, OŠ „Kostrena“ iz Kostrena, OŠ „Kantrida“ iz Rijeka te OŠ „Galileo Galilei“ iz Umaga.
Jedan od značajnijih evenata u organizaciji udruge A.na.nas. je Biennale mozaika Rijeka koje se do sada uspješno održalo u dva navrata te je gostovalo u još tri hrvatska grada kako putujuća izložba. Projekt je se do sada realizirao u suradnju s brojnim ustanovama i galerijama u Rijeci i šire kao: Konzervatorski odjel Rijeka, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja u Rijeci, Galerija Bruketa 2 u Rijeci, Klub Palach u Rijeci, Turističkom zajednicom Grada Rijeka, Galerija „Zvonimir“ u Zagrebu, Arheološki muzej Istre u Puli te HULU iz Splita.

KIWI – Creative space je umjetnička platforma Udruge A.na.nas. proizašla iz potrebe umjetnika za umrežavanje i korištenjem zajedničkog radnog prostora. KIWI je najprije orijentiran likovnom stvaralaštvu ali otvoren i za međustrukovnu suradnju i razvoj novih ideja iz srodnih područja. Prostor omogućava kreativcima kvalitetan radni ambijent za svoje potrebe ali isto tako omogućava i prenamjenu za održavanje manjih evenata. Naši interesi i programi koji provodimo su: kreativne radionice iz manje zastupljenih područja, pop-up izložbe likovnih umjetnika i urbanih tema, predavanja te suradnja s udrugama i pojedincima sličnih interesa.

Foto/Video galerija
Organiziramo
Ova organizacija voli geometrijske likove i tijela.