Naziv organizacije /

LGBTIQ+ centar Druga Rijeka

Tip organizacije civilnog društva / Udruga
Ciljevi djelovanja / povećanje kvalitete življenja LGBTIQ+ osoba; zalaganje za pozitivne društvene promjene; edukacija; borba protiv diskriminacije i nasilja na osnovi spola, roda, spolnog i rodnog identiteta; stvaranje otvorenog i sigurnog javnog prostora za članove LGBTIQ+ i šire zajednice
Područje djelovanja / Ljudska prava / Kultura & umjetnost / Međunarodna suradnja / Obrazovanje, znanost & istraživanje / Socijalna djelatnost / Zaštita zdravlja
Datum osnivanja / 23.06.2014
Adresa / Sjedište / Grad / Drage Gervaisa 14, Rijeka
Volonterstvo u našoj udruzi je / Glavna stvar
Broj članova / skoro pa previše
Organizacija traži / Volontere / Nove članove / Stručne suradnike / Partnere / Bogate donatore / Prostor / Opremu
Organizacija ima / Znanje u pisanju i/ili provedbi EU projekata / Znanje u administrativno-financijskom poslovanju

Udruga nastoji posebice ostvariti sljedeće djelatnosti:

(to znači da je već radila neke od ovih, ali cilj je napraviti i više od navedenog…što znači – regrutiramo novu čiu sirovu snag

  • Organiziranje predavanja, radionica, tribina, izložbi, književnih, filmskih i glazbenih večeri, sportskih aktivnosti, zabava te ostalog društvenog, kulturnog i edukativnog programa a u skladu s ciljevima Udruge
  • Javna edukacija, informiranje, društveni aktivizam, organiziranje javnih okupljanja te drugih aktivnosti s ciljem zaštite i promicanja prava LGBTIQ+ soba a u skladu s ciljevima Udruge.
  • Organiziranje pravne, zdravstvene, psihosocijalne te peer (vršnjačke) podrške i savjetovanja LGBTIQ+ osobama i njihovim obiteljima i prijateljima
  • Priprema i izdavanje publikacija te izrada i održavanje internet stranica Udruge s ciljem informiranja, edukacije i ostvarivanja ostalih ciljeva Udruge
  • Suradnja s domaćim i inozemnim te međunarodnim udrugama, organizacijama i pojedincima koji se zalažu za slične ciljeve.
  • Suradnja s javnošću i medijima te ostale djelatnosti sukladne zakonom i ovim Statutom a u svrhu ostvarivanja ciljeva Udruge.

 

Foto/Video galerija
Organiziramo
Ova organizacija se 362 dana u godini osjeća kao voden konjic.