O projektu

Projektom Čujemo s(v)e vidimo – razvijanje kapaciteta za dobro upravljanje i održivi razvoj udruga mladih i za mlade na području Primorsko-goranske županije želimo razviti kapacitete za dobro upravljanje i održivi razvoj udruga mladih i za mlade, kvalitetnije zadovoljiti potrebe mladih socijalno isključenih nezaposlenih osoba (15 – 24 godine) te potaknuti razvoj lokalne zajednice na području razvoja društvenih inovacija Primorsko-goranske županije. Projekt će se provoditi od 29. prosinca 2014. do 29. prosinca 2015. godine. Projekt ukupne vrijednosti 196.153,04 kune, u potpunosti je financiran namjenskim bespovratnim sredstvima EU (Europski socijalni fond) te namjenskim sredstvima državnog proračuna RH (Vlada RH – Ured za udruge). Projektom želimo pospješiti naš zajednički rad i daljnji razvoj, planiranje budućih aktivnosti za socijalno isključene mlade ljude, prilagoditi se zahtjevnim uvjetima i kriterijima prijave i korištenja sredstava iz europskih fondova, kvalitetnije i učinkovitije planirati i realizirati volonterske programe te otkloniti prepreke za učinkovito administrativno i financijsko planiranje, praćenje, evaluaciju i izvještavanje o radu udruga.

Ciljevi projekta:

  • savladavanje pisanja prijava na EU projekte,
  • učinkovitije planiranje i provedba volonterskih programa,
  • postavljanje temelja za razvoj socijalnoga poduzetništva,
  • postavljanje on-line platforme udruga mladih i za mlade koja će olakšati komunikaciju i suradnju udruga.

Misija projekta: želimo zadovoljiti potrebe naših korisnika – prvenstveno mladih socijalno isključenih nezaposlenih osoba (15 – 24 godine) te posredno potaknuti razvoj lokalne zajednice na području društvenih inovacija.

Kome je projekt namijenjen i kako sudjelovati? Za sve predstavnike i članove udruga mladih i za mlade na području Primorsko-goranske županije. Predstavnici udruga mladih i za mlade će na organiziranim druženjimaimati priliku predstaviti se, ali i razgovarati o problemima, ciljevima, težnjama i potrebama u dosadašnjem radu, na temelju čega ćemo zajedno stvoriti on-line platformu kojom ćemo potaknuti održivost partnerstva i međusektorske suradnje udruga mladih i za mlade na području Primorsko-goranske županije.

Kroz projekt će se zainteresiranim predstavnicima i članovima udruga mladih i za mlade s područja PGŽ-a pružiti besplatne edukacije:

  • edukacija iz područja osmišljavanja pisanja i provedbe europskih projekata (edukacija u trajanju od 6 dana – maksimalno 20 polaznika),
  • edukacija ”menadžment volontera” (edukacija u trajanju od 6 dana – maksimalno 20 polaznika),
  • edukacija administrativno-financijskog djelovanja udruga (edukacija u trajanju od 2 dana – maksimalno 10 polaznika).

 

Foto/Video galerija
Događanja