Kontakt


Predstavnik/ca si organizacije civilnog društva mladih za mlade i želiš sudjelovati u projektu ili/i dignuti svoju organizaciju na ovu platfromu? Upute za izradu profila vlastite organizacije nalaze se tu.

Ukoliko želiš dobiti više infromacija o projektu ili dati prijedlog za poboljšanje djelovanja ove platfrome kontaktiraj nas na email cujemosvevidimo@gmail.com ili odaberi neki od sljedećih komunikacijskih kanala:

Ri Rock /// Ri Rock – facebook /// Anja Stefan, 0981672047
Kombinat ///Kombinat – facebook /// Marina Toto, 0989656507

Događanja