Registracija

Upute za izradu profila vlastite organizacije

 1. U adresnu traku internet preglednika unesite sljedeću poveznicu: http://cujemo-sve-vidimo.eu/wp-admin/
 2. Ispod polja za prijavu nalazi se opcija ”Registriraj se” gdje je potrebno unijeti željeno korisničko ime te e-poštu organizacije;
 3. Nakon registracije, potvrda o registraciji biti će poslana na adresu unesene e-pošte;
 4. Klikom na poveznicu koji ste primili izvršit ćete aktivaciju vašeg korisničkog računa;
 5. Nakon uspješne aktivacije korisničkog računa možete nastaviti s prijavom u sustav (za svaki pristup prijavnom okviru potrebno je u traku internet preglednika unijeti sljedeću poveznicu: http://cujemo-sve-vidimo.eu/wp-admin/);
 6. Ulaskom u WordPress sučelje, na lijevoj strani prikazati će se alatna traka;
 7. Klikom na opciju ”Podaci o organizaciji” otvoriti će se stranica za unos željenih podataka;
 8. Unesene podatke te fotografske zapise pohranite klikom na gumb ”Spremi promjene”, koji se nalazi na desnoj strani pri vrhu/dnu sučelja stranice);
 9. Administrator će primiti obavijest o vašoj prijavi te će nakon pregleda odobriti prikaz iste na online platformi (autorizacija će se vršiti samo prilikom prve prijave organizacije);
 10. Proces izrade profila organizacije je završen te bi ista trebala biti vidljiva na poveznici: http://cujemo-sve-vidimo.eu/organizacije/
 11. Izmjene podataka i fotografskih zapisa moguće je naknadno vršiti bez prethodne autorizacije.

Upute za unos događanja u kalendar događanja

 1. Potrebno je izvršiti prijavu u sustav (za svaki pristup prijavnom okviru potrebno je u traku internet preglednika unijeti sljedeću poveznicu: http://cujemo-sve-vidimo.eu/wp-admin/);
 2. Ulaskom u wordpress sučelje, na lijevoj strani prikazati će se alatna traka;
 3. Klikom na opciju ”Događanja” te zatim Klikom na opciju ”Dodaj novu”, otvoriti će se stranica za unos željenih podataka i fotografskih zapisa;
 4. Na desnoj strani stranice sučelja, prikazati će se opcije za odabir kategorije događanja te unos istaknute slike (navedeno je obavezno unijeti);
 5. Nakon unosa željenih podataka, potrebno je kliknuti na gumb  ”Objavi” (nalazi se na desnoj strani pri vrhu stranice sučelja);
 6. Proces unosa događaja organizacije je završen te bi isti trebao biti vidljiv na poveznicama:
  http://cujemo-sve-vidimo.eu/kalendar/
  http://cujemo-sve-vidimo.eu/dogadanja/
 7. Izmjene podataka i fotografskih zapisa te izvještaj s događanja moguće je naknadno vršiti bez prethodne autorizacije.

Ukoliko budete imali poteškoća ili dodatnih prijedloga za poboljšanje, kontaktirajte administratore na email: cujemosvevidimo@gmail.com

 

Događanja